Dòng thông tin RSS

Category Archives: Uncategorized

Mẫu đi mượn: Tuệ Chi

Làm được 6 pages, vừa đủ 1 bộ lịch tường.

Read the rest of this entry

Khai Scrap đầu năm

Đôi khi down 1 Kit vì thấy Sample của nó rất đẹp, dự định sẽ bắt chước, mà cứ cất mãi đó chẳng có dịp đụng đến. Đầu năm mới, lôi những Kit yêu thích để dành bấy lâu ra làm, được mấy Layout rất ưng ý (và được mọi người khen nên rất vui).

Kit Night Butterflies của Star Light Designs, sample đây:

Ảnh gốc:

Được “tác phẩm” này:

Read the rest of this entry

Kit: Peacefull Moments – Kmill

Một trong những Kit đầu tiên được sử dụng để luyện tập tay nghề :-D.

Read the rest of this entry

Kit: Home sweet home

Read the rest of this entry

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!