Dòng thông tin RSS

Category Archives: QP

Sweet girl – Marzeny

Không phải cứ mất tiền mua mới có 1 Kit đẹp, và đây là một ví dụ tiêu biểu:

Read the rest of this entry

Kit: Buggalicious – Kaagard+Lliella

Một Kit tuyệt đẹp của Kristin Aagard và Lliella, mình yêu tất cả các thiết kế của Kaagard :-D.

Lần này thiết kế theo trang đôi, có thêm thắt một vài chi tiết của Kit khác mới load được ngày hôm qua, hihi. Hiện giờ Nhiên chưa có sê-ri ảnh nào phù hợp với chủ đề “khám phá thiên nhiên” này cả, thôi cứ để đó dành cho Photobook những năm sau vậy.