Dòng thông tin RSS

Category Archives: Project 365

Nhật kí năm 2012

Ý định ban đầu của mình là khởi động ngay từ đầu năm với PJ 365 (mỗi ngày 1 ảnh, mỗi tuần 1 page)  để cuối năm hoàn thành rồi đi in luôn. Nhưng mới làm đến tháng 1 mà đã thấy không ổn, vì ít chuyện để kể quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ con đi học, chơi ở nhà, chơi ở sân… và không thể lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh để ghi  lại cả lúc ăn cơm, khi đi dạo cả. Thêm một hạn chế nữa là không tận dụng được các Kit theo chủ đề, vì mỗi bức ảnh đã mang các chủ đề khác nhau. Vì thế nên quyết định là không thiết kế nhật kí theo trình tự thời gian nữa, mà làm theo từng chủ đề, chủ yếu kể những chuyện vui vui và đánh dấu những dịp đặc biệt của con. Hết năm được khoảng 20 trang đôi là đem in được rồi. Cố gắng lên, hihi.

Mình sẽ cập nhật dần các trang làm được ở đây nhé, rất mong mọi người xem và góp ý.

 

Kit: Lion Dance của Lliella Designs

Kit: Fur Babies-Kitty Cats và Puppy Dogs của KA; Template của CScheinder.

Kit: At the Beauty Parlour và Sew cute & sweet của Jady Day Studio; template của CS.